kngf merk genootschap lijn b

 Kootstertille: 0512 - 33 17 77      

 Leek:              0594 - 74 56 04

Informatie

Verwijzing/Aanmelding

U kunt naar ons verwezen worden door uw huisarts of specialist, maar ook zonder verwijzing kunt u bij ons terecht. Bij een rechtstreekse aanmelding verrichten wij eerst een screening om vast te stellen of u bij ons aan het juiste adres bent voor behandeling. Wij kunnen u eventueel doorverwijzen naar uw huisarts, of naar een gespecialiseerde fysiotherapeut. Behandeling vindt plaats in onze praktijk. Indien nodig komen we bij u thuis. Ook is de mogelijkheid er om ’s avonds na 18.00uur behandeld te worden.

Huisarts

We hebben regelmatig overleg met de huisartsen in de omgeving. Zowel na een screening als aan het einde van een behandeling brengen wij verslag uit aan uw huisarts.

Zorgverzekeraar

Wij hebben in 2022 met alle zorgverzekeraars een contract. Voor 2023 kiezen wij ervoor om geen contract te tekenen met Menzis en Zorg en Zekerheid. Hieronder vallen ook de polissen van HEMA, Anderzorg, PMA, Vink Vink en AZVZ. Indien u hier verzekerd bent moet u zelf de behandeling betalen en kunt u deze achteraf indienen bij de zorgverzekeraar voor een gedeeltelijke vergoeding. 

U dient, voordat de behandeling of screening wordt verricht, zelf uw zorgpolis te controleren op vergoeding voor fysiotherapie. Fysiotherapie wordt meestal vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen. Kinderen tot 18 jaar vallen onder de basis-verzekering.
Voor informatie over vergoedingen kijkt u op: https://defysiotherapeut.com/goed-verzekerd/

Aanvullende informatie

Hieronder volgt een overzicht van onze huisregels, betalingsvoorwaarden en privacy-reglement. Al deze informatie is ook in onze wachtkamer te vinden.

Huisregels en betalingsvoorwaarden Fysio de Tille

Privacyregelement en bejegening Fysio de Tille

Bent u niet tevreden over een behandeling? Aarzel niet om dit met ons te bespreken. Komen we er samen niet uit, dan treedt de klachtenregeling van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie in werking.

Meer informatie over een klacht over uw fysiotherapeut vindt u op de kngf website. 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates